Lv En Ru
Bharata.LV
Sākumlapa      Par mums      Jaunumi      Kā kļūt par biedru      Kontakti un partneri      
Statūti    ::    Dibinātāji    ::    Valde    ::    Rekvizīti    ::    Presei


ZIŅA PRESEI

Biedrība „Indiešu kultūras centrs Bharata” (IKC Bharata) ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2011.gada 11.aprīlī ar Nr.40008176480. IKC Bharata darbības mērķi un uzdevumi ir noteiktas statūtos. Biedrības valdes priekšēdētāja Larisa Jaņina ir ievēlēta 2011.gada 10.martā.

Saskaņā ar statūtiem IKC Bharata mērķi ir bagātināt Latvijas kultūras vidi ar dažādu kultūras pasākumu producēšanu, kā arī  veicināt sabiedrības sapratni par bagāto Indijas kultūrvidi,  iepazīstināt to ar Indijas kultūras daudzveidību, veidot draudzīgas attiecības starp latviešu un indiešu sabiedrību. Kā sabiedriskām organizācijām parasts, IKC Bharata savus mērķus cenšas sasniegt ar informējošām un izglītojošām metodēm: lekciju, meistarklašu un paraugdemonstrējumu rīkošanā, publikācijām presē, interneta mājas lapā  u.tml.

Biedrības IKC Bharata attīstības perspektīvā ir aktīva piedalīšanās Latvijas kultūras dzīvē, kultūras un tālākizglītības jauno programmu sagatavošana, koncertu un meistarklašu organizēšana.

Vadības ziņojums
pie 2013.gada pārskata

Par svarīgākiem sasniegumiem 2013. gadā var minēt daudzu labdarību lekciju, koncertu un meistarklašu rīkošanu Rīgā un Latvijas novados, kurus koppskaitā apmeklēja ap 2 000 skatītāju un klausītāju. Turpinājas sadarbība ar Indijas vēstniecību Zviedrijā un Latvijā un organizāciju „Indo Baltic Federation of Culture and Commerce”, kuras rezultātā tika noorganizēts verienīgais šovs izcilas Indijas bollywood šova trupas „Shugar&Spice”, kas norisinājas 8. septembrī Kongresu namā. Gaidamā šova reklāmas kampaņas ietvaros pirmajā septembra nedēļā notika vairākās akcijas, tai skaitā Bollywood zibakcijas Rīgas centrā, kas gūva lielo atsaucību no iedzīvotāju un pilsētas viesu puses. Turpinājas sadarbība ar burvīgo dejas meistaru Viju Vētru - 10 studijas Bharata audzēknes piedalījās V.Vētras 90 gadu jubilejas koncertā RLB. Pārskata gada laikā IKC Bharata piedalījās vairākos nozīmīgos pasākumos un fetivālos, tādos kā „Lielais dejas gājiens”, „Laba Daba”, „ReReRīga”, „Draudzīgs festivāls” un tml. 2013. gada decembrī, laikā pirms Ziemassvētkiem, kultūras centrs  sarīkoja labdarības pasākumus Rīgas bērnu namos ar mērķi bagātināt bērnu pieredzi ar krāšņu un garīgi dziļu dejas mākslu, kā arī popularizēt dejas kultūru kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Svēku programmas notika šādos bērnu namos: „Imanta”, „Ziemeļi”,„Vita” un „Apīte”. Labdarības pasākumus atbalstīja saldumu ražotāji ADUGS, SADOČOK sulas piegādātāji un anonīmi mecenāti.


Vadības ziņojums
pie 2012.gada pārskata

Par svarīgākiem sasniegumiem 2012. gadā var minēt daudzu labdarību lekciju, koncertu un meistarklašu rīkošanu Rīgā un Latvijas novados, kurus koppskaitā apmeklēja ap 1 500 skatītāju un klausītāju. Turpinājas sadarbība ar Indijas vēstniecību Zviedrijā un Latvijā un organizāciju „Indo Baltic Federation of Culture and Commerce”, kuras rezultātā tika noorganizēts lielkoncerts Indijas izcila kathak dejotāja Radžendras Gangani un viņas skolnieces Svati Sinhas. Izveidoti kontakti ar tādiem Indijas deju māksliniekiem, kā Džanaki Rangaradžan un Vendija Džehlena. Par 2012. gada IKC Bharata sasniegumu virsotni var uzskatīt sagatavotas programmas „Rīgas svētki -2012” ietvaros: "Rīgas svētku deja -2012" skatuves organizēšana (kopā ar Apvienību Dance of life) un Indiešu dejas priekšnesums Rīgas svētku lielajai skatuvei senjoru lielkora pavadījumā (diriģente Daiga Galēja).


Vadības ziņojums
pie 2011.gada pārskata
Par svarīgākiem sasniegumiem 2011. gadā var minēt daudzu labdarību lekciju, koncertu un meistarklašu rīkošanu Rīgā un Latvijas novados, kurus koppskaitā apmeklēja ap 500 skatītāju un klausītāju. Nodibināti sadarbības kontakti ar Indijas vēstniecību Zviedrijā un Latvijā, organizāciju „Indo Baltic Federation of Culture and Commerce”, kā arī ar tādiem Indijas deju māksliniekiem, kā Anuša Subramanjama un Sarodža Vaidjanathan.

Ziņu sagatavoja Larisa Jaņina (Podskočaja)Bharata baneris - ielādēt 
AKTUĀLI

Copyright Bharata.lv 2011